fbpx Analytic:

Túi Bọc Trái Cây

    Sản phẩm túi bọc trái cây bằng giấy kraft của Khôi Thịnh được tráng lớp parafin giúp bảo vệ trái cây tránh khỏi côn trùng mà không gây bí hơi dẫn đến hư hại cho quả.