Túi bọc mận

Túi bọc mận giúp bảo vệ trái không bị sâu ruồi đục trái tăng năng xuất rõ rệt trái đẹp to bán giá cao.